Academic Programmes

/Academic Programmes
Academic Programmes 2021-12-13T11:52:28+00:00

Ph.D Programmes

 ProgrammeProgram OptionFaculty
1Doctor of Philosophy in Social SciencesPenyelidikan 
2Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat PenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
3Doctor of Philosophy in Engineering  NewPenyelidikanFakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
4Doktor Falsafah Alam Bina   NewPenyelidikan
5Doktor Falsafah (Kaunseling)PenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
6Doktor Falsafah (Komunikasi)Penyelidikan
7Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikan
8Doktor Falsafah Pengurusan Sumber ManusiaPenyelidikan
9Doktor Falsafah (Pendidikan)PenyelidikanFakulti Pengajian Bahasa Utama
10Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)Penyelidikan
11Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)Penyelidikan
12Doktor Falsafah Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
13PenyelidikanFakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
14Doktor Falsafah Sains dan TeknologiPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
15Doktor Falsafah Syariah dan KehakimanPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
16Doktor Falsafah Undang-UndangPenyelidikan
17Doctor Of Philosophy In Islamic SciencePenyelidikanInstitut Sains Islam

Master Programmes

 ProgrammeProgram OptionFaculty
1Master of Social SciencesPenyelidikan 
2Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat (MEMA)PenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
3Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran MuamalatKerja Kursus
4Sarjana Pentadbiran MuamalatKerja Kursus
5Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)Kerja Kursus
6Sarjana Perakaunan dan Audit Syariah (MASA)Kerja Kursus
7Sarjana Perbankan Islam (MIB)Kerja Kursus
8Master of Science in Engineering  NewPenyelidikanFakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
9Sarjana Sains Alam Bina   NewPenyelidikan
10Sarjana Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
11Sarjana Da'wah dan Kepimpinan IslamKerja Kursus
12Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)Kerja Kursus
13Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)Kerja Kursus
14Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)Kerja Kursus
15Sarjana Pengajian Akidah dan AgamaMod Campuran
16Sarjana Bahasa Arab KomunikasiKerja KursusFakulti Pengajian Bahasa Utama
17Mod Campuran
18Mod Campuran
19Sarjana Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
20PenyelidikanFakulti Pergigian
21  NewKerja Kursus
22Sarjana Sains PerubatanMod CampuranFakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
23Sarjana SainsPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
24Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)Mod Campuran
25Sarjana Sains (Matematik Kewangan)Mod Campuran
26Sarjana Sains (Pengurusan Risiko)Mod Campuran
27Sarjana Sains (Sains Aktuari)Mod Campuran
28Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)Mod Campuran
29Sarjana SyariahPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
30Sarjana Undang-UndangPenyelidikan
31Sarjana Undang-Undang PerbandinganPenyelidikan
32Kerja Kursus
33Master Of Islamic SciencePenyelidikanInstitut Sains Islam

 ProgrammeFaculty
1Sarjana Muda Pengajian Qiraat dengan KepujianFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
2Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
3Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
4Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
5Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan KepujianFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
6Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
7Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
8Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu
9Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama dengan Kepujian
10Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan (Kepujian)
11Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan (Kepujian) (Mod 3U1I)
12Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan KepujianFakulti Syariah dan Undang-Undang
13Sarjana Muda Shariah (Industri Halal) dengan Kepujian
14Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah dengan Kepujian (LLB dan Syariah)(Kepujian)
15Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan KepujianFakulti Ekonomi dan Muamalat
16Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
17Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian
18Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
19Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
20*  Sarjana Muda Teknologi Industri Kesihatan dengan Kepujian  NewFakulti Sains dan Teknologi
21Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
22Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
23Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
24Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
25Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
26Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
27Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri (MBBS)Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
28Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam dengan KepujianFakulti Pengajian Bahasa Utama
29Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dan Perdagangan (Kepujian)
30* Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
31Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi (Kepujian)
32Sarjana Muda Pembedahan PergigianFakulti Pergigian
33Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik)Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
34Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
35Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian

Programmes marked (*) are not available for international students

Search Program