Academic Programmes

/Academic Programmes
Academic Programmes 2021-12-13T11:52:28+00:00

Ph.D Programmes

 ProgrammeProgram OptionFaculty
1Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat PenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
2Doctor of Philosophy in Engineering  NewPenyelidikanFakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
3Doktor Falsafah Alam Bina   NewPenyelidikan
4Doktor Falsafah (Kaunseling)PenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
5Doktor Falsafah (Komunikasi)Penyelidikan
6Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikan
7Doktor Falsafah Pengurusan Sumber ManusiaPenyelidikan
8Doktor Falsafah (Pendidikan)PenyelidikanFakulti Pengajian Bahasa Utama
9Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)Penyelidikan
10Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)Penyelidikan
11Doktor Falsafah Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
12PenyelidikanFakulti Pergigian
13PenyelidikanFakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
14Doktor Falsafah Sains dan TeknologiPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
15Doktor Falsafah Syariah dan KehakimanPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
16Doktor Falsafah Undang-UndangPenyelidikan
17Doctor Of Philosophy In Islamic SciencePenyelidikanGenerik
18Doctor of Philosophy in Social SciencesPenyelidikan

Master Programmes

 ProgrammeProgram OptionFaculty
1Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat (MEMA)PenyelidikanFakulti Ekonomi dan Muamalat
2Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran MuamalatKerja Kursus
3Sarjana Pentadbiran MuamalatKerja Kursus
4Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)Kerja Kursus
5Sarjana Perakaunan dan Audit Syariah (MASA)Kerja Kursus
6Sarjana Perbankan Islam (MIB)Kerja Kursus
7Master of Science in Engineering  NewPenyelidikanFakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
8Sarjana Sains Alam Bina   NewPenyelidikan
9Sarjana Da'wah dan Pengurusan IslamPenyelidikanFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
10Sarjana Da'wah dan Kepimpinan IslamKerja Kursus
11Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)Kerja Kursus
12Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)Kerja Kursus
13Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)Kerja Kursus
14Sarjana Pengajian Akidah dan AgamaMod Campuran
15Sarjana Bahasa Arab KomunikasiKerja KursusFakulti Pengajian Bahasa Utama
16Mod Campuran
17Mod Campuran
18Sarjana Pengajian Quran dan SunnahPenyelidikanFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
19PenyelidikanFakulti Pergigian
20  NewKerja Kursus
21Sarjana Sains PerubatanMod CampuranFakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
22Sarjana SainsPenyelidikanFakulti Sains dan Teknologi
23Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)Mod Campuran
24Sarjana Sains (Matematik Kewangan)Mod Campuran
25Sarjana Sains (Pengurusan Risiko)Mod Campuran
26Sarjana Sains (Sains Aktuari)Mod Campuran
27Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)Mod Campuran
28Sarjana SyariahPenyelidikanFakulti Syariah dan Undang-Undang
29Sarjana Undang-UndangPenyelidikan
30Sarjana Undang-Undang PerbandinganPenyelidikan
31Kerja Kursus
32Master Of Islamic SciencePenyelidikanGenerik
33Master of Social SciencesPenyelidikan

 ProgrammeFaculty
1Sarjana Muda Pengajian Qiraat dengan KepujianFakulti Pengajian Quran dan Sunnah
2Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
3Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
4Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
5Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan KepujianFakulti Kepimpinan dan Pengurusan
6Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
7Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
8Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu
9Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama dengan Kepujian
10Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan (Kepujian)  New
11Sarjana Muda Pengurusan dengan Pelancongan (Kepujian) (Mod 3U1I)  New
12Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan KepujianFakulti Syariah dan Undang-Undang
13Sarjana Muda Shariah (Industri Halal) dengan Kepujian
14Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah dengan Kepujian (LLB dan Syariah)(Kepujian)
15Sarjana Muda Kewangan dan Perbankan Islam dengan KepujianFakulti Ekonomi dan Muamalat
16Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
17Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian
18Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
19Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
20*  Sarjana Muda Teknologi Industri Kesihatan dengan Kepujian  NewFakulti Sains dan Teknologi
21Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
22Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
23Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
24Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
25Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
26Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
27Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri (MBBS)Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
28Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam dengan KepujianFakulti Pengajian Bahasa Utama
29Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dan Perdagangan (Kepujian)
30* Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
31Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Komunikasi (Kepujian)
32Sarjana Muda Pembedahan PergigianFakulti Pergigian
33Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik)Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
34Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
35Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian

Programmes marked (*) are not available for international students

Search Program