Jurnal

/Jurnal
Jurnal 2021-12-02T10:56:47+00:00

Malaysian Journal of Science, Health & Technology (MJoSHT) adalah jurnal penyelidikan antarabangsa dan mengundang sumbangan penyelidikan asas dan novel. Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan forum antarabangsa untuk penyampaian penyelidikan asas yang asli, tinjauan interpretatif dan perbincangan mengenai perkembangan baru dalam sains, kesihatan dan teknologi.

Makalah yang menggambarkan teori novel dan aplikasinya untuk praktik adalah dialu-alukan, begitu juga yang menggambarkan pemindahan teknik multi-disiplin dari disiplin lain. Laporan kerja eksperimental yang dilaksanakan dengan teliti, yang ditafsirkan dengan baik juga diterima. Tumpuan keseluruhan adalah pada hasil penyelidikan yang asli dan teliti yang mempunyai kepentingan umum.

Jurnal Sains, Kesihatan & Teknologi Malaysia menjemput manuskrip berdasarkan penyelidikan asal dalam bidang sains, kesihatan dan teknologi. Topik merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

  • Bahan Canggih
  • Pembuatan
  • Tenaga dan Pengangkutan
  • Sains dan Matematik
  • Sains Perubatan dan Kesihatan
  • Pemakanan
  • Pergigian
  • Kejuruteraan
  • Bina Persekitaran
  • Teknologi maklumat dan komunikasi

Jurnal Sains, Kesihatan & Teknologi Malaysia tidak mengehadkan diri pada satu perspektif atau pendekatan, tetapi berusaha untuk mewakili kepelbagaian bidang yang disebutkan di atas.