Objektif

/Objektif
Objektif 2021-01-12T12:16:33+00:00

OBJEKTIF

Fakulti yang ditubuhkan ini bertujuan mencapai objektif berikut:

  • Menyediakan program akademik dan persekitaran pengajaran & pembelajaran yang kondusif bagi memenuhi keperluan modal insan.
  • Menjalankan penyelidikan bagi menghasilkan produk inovatif serta menerbitkan penulisan ilmiah yang berkualiti.
  • Memimpin kesarjanaan sains dan teknologi dalam menghasilkan graduan holistik, seimbang dan berkeusahawanan demi pembangunan ummah.