Peta Kampus

/Peta Kampus
Peta Kampus 2021-01-12T15:08:51+00:00
NO BANGUNAN JABATAN / PUSAT / PEJABAT
1 PINTU UTAMA
 2  CANSELORI
 1. Pejabat Canselor
 2. Pejabat Pengerusi LPU
 3. Pejabat Naib Canselor
 4. Pejabat Timbalan-Timbalan Naib Canselor
 5. Jabatan Canselori
 6. Jabatan Pendaftar
 7. Jabatan Bendahari
 8. Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
 9. Bahagian Undang-Undang (BUU)
 10. Bahagian Pengurusan Akademik (BPA)
 11. Pusat Libatsama Masyarakat & Jaringan Industri (PLMJI)
 12. Pusat Wakaf & Zakat (PWZ)
 13. Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 14. Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 15. Dewan Senat
 16. Executive Lounge (Aras 6)
 17. Ruang Galeri (Aras 1)
3  FAKULTI KEPIMPINAN & PENGURUSAN
 1. Pejabat Fakulti Kepimpinan & Pengurusan (FKP)
 2. Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik (QAPEX)
 3. Institute of Halal Research & Management (IHRAM)
 4. ASEAN Centre for Research on Drug Abuse (ACREDA)
4  FAKULTI PENGAJIAN QURAN & SUNNAH
 1. Pejabat Fakulti Pengajian Quran & Sunnah (FPQS)
 2. Pejabat Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)
 5  JABATAN PEMBANGUNAN & PENGURUSAN FASILITI
 6  PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH
 7  JABATAN KESELAMATAN
 8  PUSAT TAMHIDI
 1. Pusat Tamhidi
 2. Institut Sains Islam (ISI)
 9  PUSAT KEMUDAHAN PELAJAR
 10  PUSAT PENGAJIAN TERAS
 11  MAKMAL PELBAGAI GUNA
 12  FAKULTI SYARIAH & UNDANG-UNDANG
 1. Pejabat Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU)
 2. Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
 13  KOLEJ PERMATA INSAN
 14  DEWAN KULIAH PUSAT
 15 PUSAT PEMBANGUNAN SISTEM DAN KEJURUTERAAN (SDEC)
 16  PERPUSTAKAAN
 1. Perpustakaan USIM
 2. Bahagian Penerbitan (Penerbit USIM)
 17  FAKULTI EKONOMI & MUAMALAT
 1. Pejabat Fakulti Ekonomi & Muamalat FEM)
 2. Graduate School of Muamalat (GSM)
 3. Islamic Finance and Wealth Management Institute (IFWMI)
 18  PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
 19  PUSAT KOMERSIAL
 1. USIM ‘Alamiyyah
 2. Pusat Keusahawanan Universiti (PKUU)
 3. Bahagian Audit Dalaman
 4. USIM Tijarah Holding Sdn. Bhd.
 5. Kedai Buku Penerbit USIM
 6. Koperasi Kakitangan USIM
 20  RUMAH KAKITANGAN
 21  STOR PUSAT
 22  STOR KENDERAAN
 23  FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
 1. Pejabat Fakulti Sains & Teknologi (FST)
 2. Pejabat Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)
 24  PADANG BOLA 2
 25  KOLEJ KEDIAMAN 1
 26  BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
 1. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)
 2. Pusat Kebudayaan
 3. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
 4. Pusat Perumahan Pelajar
 5. Pusat Alumni & Kerjaya
 27  KOMPLEKS ISLAM TUANKU MUHRIZ
 1. Pejabat Pusat Islam
 28  DEWAN TUANKU CANSELOR
 29  KOMPLEKS SUKAN TUANKU NAJIHAH
 1.  Pusat Sukan
* SATELLITE CAMPUS (Pandan Indah, Kuala Lumpur)
 1. Pejabat Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan (FPSK)
 2. Pejabat Fakulti Pergigian (FPg)