LAWATAN DARIPADA PENILAI LUAR PROGRAM SARJANA SAINS DAN DOKTOR FALSAFAH SAINS DAN TEKNOLOGI

//LAWATAN DARIPADA PENILAI LUAR PROGRAM SARJANA SAINS DAN DOKTOR FALSAFAH SAINS DAN TEKNOLOGI

Satu Lawatan tapak daripada Panel Penilai Luar (Akademik) iaitu Prof Madya Dr Rosfarizan Mohamad (Universiti Putra Malaysia) telah diadakan pada 30 Ogos 2019 sebagai tujuan audit pematuhan akreditasi bagi program sarjana Sains & PhD Sains dan Teknologi, FST.

2019-09-03T17:23:55+00:00