MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DI ANTARA USIM – TECHCAPITAL MATRIX SDN BHD (13 OGOS 2019)

//MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DI ANTARA USIM – TECHCAPITAL MATRIX SDN BHD (13 OGOS 2019)

Satu sesi menandatangi Memorandum Persefahaman (MOU) di antara USIM – TECHCAPITAL MATRIX telah berjaya dilaksanakan pada 13 Ogos 2019 di Executive Lounge , USIM, di mana Fakulti Sains dan Teknologi merupakan peneraju bagi kerjasama ini.

Antara objektif kerjasama MOU ini merangkumi projek pembangunan dan penyelidikan serta di dalam pengkormesialan teknologi.

Diharapkan dengan termeterainya perjanjian ini, akan mendatangkan manfaat kepada kedua-dua belah pihak serta membuka peluang yang lebih baik selepas ini.

2019-08-14T11:06:22+00:00