Taklimat SETARA & MYRA 2020

//Taklimat SETARA & MYRA 2020

Taklimat SETARA & MYRA 2020 telah dijalankan pada 29 Julai 2020 di Dewan Kuliah Sederhana 1.1 FST. Taklimat disampaikan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) USIM, Profesor Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban. Turut menyertai wakil dari setiap jabatan dibawah seliaan TNC (P&I) dan pensyarah-pensyarah FST.

2020-07-29T12:24:16+00:00