Ketua Program

/Ketua Program
Ketua Program 2021-01-05T09:23:52+00:00
Dr. Affa Rozana Abdul Rashid
Ketua Program (Fizik Gunaan)
Profesor Madya ChM. Dr. Farah Wahida Harun
Ketua Program (Teknologi Kimia Industri)
Dr. Norhana Abd Rahim
Ketua Program (Sains Aktuari & Pengurusan Risiko)
Dr. Roesnita Ismail
Ketua Program (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
Dr. Siti Masitah Elias
Ketua Program (Matematik Kewangan)
Dr. Nur Zazarina Ramly
Ketua Program (Bioteknologi Makanan)
Dr. Sofina Tamam
Ketua Program (Teknologi Industri Kesihatan)