Ketua Program

/Ketua Program
Ketua Program 2022-05-26T15:45:41+00:00
Dr. Affa Rozana Abdul Rashid
Ketua Program (Fizik Gunaan)
Dr. Norhana Abd Rahim
Ketua Program (Sains Aktuari & Pengurusan Risiko)
Dr. Nurzi Juana Mohd Zaizi
Ketua Program (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
ICT; Semantic Web Technologies; Ontology Engineering, and Bioinformatics
Dr. Siti Masitah Elias
Ketua Program (Matematik Kewangan)
Dr. Nur Zazarina Ramly
Ketua Program (Bioteknologi Makanan)
Dr. Sofina Tamam
Ketua Program (Teknologi Industri Kesihatan)
Dr. Lailatun Nazirah Ozair
Ketua Program (Teknologi Kimia Industri)
Coordination chemistry; Synthesis and computational chemistry