Bengkel Pengendalian Alatan Berteknologi Tinggi FST

//Bengkel Pengendalian Alatan Berteknologi Tinggi FST

Pada 30 Novmber sehingga 3 Disember 2021, telah berlangsung bengkel pengendalian alatan berteknologi tinggi di makmal FST, USIM. Bengkel ini dianjurkan oleh pihak pengurusan makmal FST dan disertai seramai 190 orang pelajar tahun akhir FST bertujuan memberi pendedahan mengenai alatan berteknologi tinggi yang ada di FST.

2022-01-04T16:15:40+00:00