Laboratory Staff

/Laboratory Staff
Laboratory Staff 2021-07-06T09:39:51+00:00
Mr. Firdhaus Mohd Haflah
Senior Science Officer C44
Mr Syamsul Kamar Muhamad @ Wahab
Senior Science Officer C44
Mrs. Anis Suraya Mohamed Rasdi
Science Officer C41
Mr. Hassan Azhari Yunos
Senior Assistant Science Officer C32
Mr. Mohd Zulkiflee Mohd Zain
Assistant Science Officer C29
Mrs. Ainida Haji Fauzi
Assistant Food Preparation Officer C29
Mrs. Siti Aminah Pa Chu Adek
Assistant Science Officer C29
Mr. Mohd Nazarali Ali
Assistant Science Officer C29
Mrs. Norhafiza Abdul Ghafar
Assistant Science Officer C29
Mrs. Sarina Irma Saidon
Assistant Science Officer C29
Mr. Raja Ibrahim Raja Uzir
Clinical Preceptor
Mrs. Rina Wahap
Assistant Science Officer C29
Mr. Mazlan Abd Samat
Senior Laboratory Assistant C22
Mr. Wan Shahrol Aznor Wan Osman
Senior Laboratory Assistant C22
Mrs. Normah Haron
Laboratory Assistant C19
Mrs. Siti Shazwani Mohd Noor
Laboratory Assistant C19
Mr. Muhamad Izuan Mohd Safawi
Laboratory Assistant C19
Mr. Muhammad Izzat Redzuwan
Laboratory Assistant C19
Mr. Muhammad Ashraf Mohd Saad
Laboratory Assistant C19
Mohamad Asnawi Bin Ya’acob
Laboratory Assistant C19