Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko

//Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko
Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko 2022-05-26T15:06:06+00:00
Dr. Norhana Abd Rahim
Ketua Program (Sains Aktuari & Pengurusan Risiko)
Profesor Madya Dr. Rose Irnawaty Ibrahim
Puan Nurhatiah Ahmad Chukari
Encik Rosli Shaari
Pensyarah DS45
Encik Norazmir Mohd Nordin
Prof. Madya Dr. Nurul Sima Mohamad Shariff
Penyelaras Pascasiswazah
Prof. Madya Dr. Mazlynda Md Yusuf
Dr. Rabihah Md Sum
Pensyarah Kanan DS52
Dr. Yumn Suhaylah Yusoff
Pensyarah Kanan DS51
Dr. Wan Nur Rahini Aznie Zainudin
Pensyarah Kanan DS51
Dr. Sharifah Fairuz Syed Mohamad