Pejabat Dekan & Timbalan-timbalan Dekan

/Pejabat Dekan & Timbalan-timbalan Dekan
Pejabat Dekan & Timbalan-timbalan Dekan 2020-03-05T11:43:01+00:00

Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam

Profesor VK7 & Dekan FST
rosalina@usim.edu.my | Phone: 06-798 6541
Prof. Madya Dr. Mohd Zalisham Jali

Prof. Madya Dr. Mohd Zalisham Jali

Profesor Madya DS54 & Timbalan Dekan (Penyelidikan & Inovasi) FST
zalisham@usim.edu.my | Phone: 06-798 6507

Prof. Madya Dr. Juliana Jumal

Profesor Madya DS54 & Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa) FST
juliana.j@usim.edu.my | Phone: 06-798 6504, 06-798 6532

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazrul Rosli

Profesor Madya DS54 & Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) FST
anazrul84@usim.edu.my | Phone: 06 798 6539

Puan Zuraidah Mohd Salleh

Setiausaha Dekan FST
su.fst@usim.edu.my | Phone: 06-798 6564