Objektif

/Objektif
Objektif 2019-01-11T10:50:14+00:00

OBJEKTIF

Objektif FST

Fakulti yang ditubuhkan ini bertujuan mencapai objektif berikut:

* Menyediakan program akademik dan persekitaran pengajaran & pembelajaran yang kondusif bagi memenuhi keperluan modal insan.

* Menjalankan penyelidikan bagi menghasilkan produk inovatif serta menerbitkan penulisan ilmiah yang berkualiti.

* Memimpin kesarjanaan sains dan teknologi dalam menghasilkan graduan holistik, seimbang dan berkeusahawanan demi pembangunan ummah.