Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)

/Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat) 2020-02-28T11:30:14+00:00

Sains komputer adalah bidang yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maklumat dalam tekno-sosial-ekonomi pendidikan dan pembangunan penyelidikan. Manfaatnya adalah untuk mempercepat akumulasi, pemprosesan dan analisis serta penyebaran maklumat dapat dilakukan dengan cekap dan tepat. Hal ini akan memberikan kesan yang signifikan terhadap perkembangan tekno-sosial-ekonomi dan kestabilan negara, terutama dalam menghadapi persaingan melalui industri pembuatan dan perdagangan antarabangsa serta globalisasi. Malangnya, intrusi dalam industri komputer tampaknya menjadi fenomena yang biasa dialami oleh organisasi. Dengan demikian, komputer dan jaminan keselamatan maklumat amat penting untuk semua organisasi kerajaan, swasta dan orang perseorangan.

Program Keselamatan dan Jaminan Maklumat akan menghasilkan Pengamal Saintis Komputer yang:

  • PEO1: Dapat menggunakan pengetahuan, prinsip dan kemahiran dalam Sains Komputer bagi menyelesaikan masalah secara kritis selari dengan prinsip-prinsip Islam bagi menyumbang kepada pembangunan ummah, negara dan kemajuan dunia sejagat. (LO1, LO6).
  • PEO2: Mahir dalam matematik, kemahiran saintifik dan teori pengetahuan pengkomputeran bagi menganalisa, membuat permodelan, merekabentuk, membangunkan dan menilai penyelesaian pengkomputeran melalui pemahaman antara teori dan praktikal Sains Komputer. (LO2).
  • PEO3: Mampu berkomunikasi, memimpin, bekerja dalam pasukan serta mempunyai kesedaran sosial, etika mengikut syariah Islam. (LO3, LO4, LO5).
  • PEO4: Mampu membangunkan kerjaya dan penyelidikan melalui penerokaan peluang perniagaan melalui pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan ummah (LO7, LO8).

Lulusan dalam bidang ini boleh menyertai industri komunikasi, multimedia, telekomunikasi, kewangan, perbankan, keselamatan, dana, dana perwalian, takaful, insurans, pengurusan, perdagangan, fabrikasi komputer, perisian, teknologi maklumat, perundingan, perlombongan, pengangkutan (darat, laut dan udara). Selain itu, mereka juga boleh menjadi pengusaha, pemegang francais atau bekerja di sektor awam.

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020