Bioteknologi Makanan

Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)

 Pengenalan

 Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menawarkan Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan) Program melalui mod campuran. Program ini mengintegrasikan sains makanan dan pemprosesan dengan bioteknologi.

Objektif utama program ini adalah untuk melahirkan graduan dengan pengetahuan sains dan kemahiran teknikal yang kukuh dan mampu memenuhi keperluan tenaga kerja yang kompeten bagi negara, industri dan pasaran global.

Program sarjana ini menyediakan akses kepada pengetahuan yang diperlukan untuk mereka bentuk dan menjalankan penyelidikan dan pembangunan, sovaldi sale dan untuk melaksanakan fungsi profesional yang berkaitan dengan bioteknologi makanan. Latihan yang diterima akan membolehkan pelajar untuk meneruskan kerjaya di universiti dan pusat penyelidikan atau bekerja sebagai profesional di dalam industri makanan.

 

Objektif

 • Menghasilkan graduan yang mensintesis dan mengaplikasi pengetahuan, memahami kemahiran makmal untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti kepada agensi-agensi kerajaan, institusi penyelidikan dan industri berkaitan makanan.
 • Menghasilkan graduan yang mampu untuk memimpin dan melibatkan diri dalam kerja berpasukan untuk menyelesaikan masalah di seluruh disiplin melalui kebolehan berkomunikasi yang berkesan.
 • Menghasilkan graduan yang ingin memajukan pengetahuan dan keupayaan diri mereka dengan penggunaan ICT untuk meneroka peluang perniagaan dalam industri makanan yang berkaitan.
 • Menghasilkan graduan yang mempunyai keupayaan untuk mengamalkan nilai-nilai etika dan profesional dalam menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan industri makanan

Penyelidikan

 Tajuk projek penyelidikan akan dipersetujui bersama di antara calon dan Penyelia. Pelajar akan mempunyai peluang untuk membangunkan pemikiran kritis dan kemahiran komunikasi mereka dengan menjalankan penyelidikan dan membentangkan hasilnya. Bidang pengkhususan penyelidikan semasa meliputi bidang seperti:

 • Sains Makanan & Pemakanan
 • Teknologi Makanan
 • Makanan Mikrobiologi
 • Makanan Kimia
 • Bioteknologi Mikrob

Tempoh Pengajian

Program ini dijalankan berdasarkan sistem semester dan ditawarkan secara sepenuh masa dan separuh masa.

 • Satu tahun enam bulan (1½ tahun = 18 bulan) bersamaan tiga (3) semester secara sepenuh masa;

Atau

 • Minimum dua tahun (2 tahun = 24 bulan) bersamaan empat (4) semester secara separuh masa

 Syarat Kemasukan

Ijazah Sarjana

 • Ijazah Sarjana Muda yang bersesuaian dengan kepujian dan gred yang baik dari USIM;
 • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian yang bersesuaian dan gred yang baik, atau jayyid dan di atas; atau PNGK = 2.75/4.00 dan ke atas; atau PNGK 3.00/5.00 dan ke atas; atau 60% dan ke atas dari Institusi Pengajian Tinggi yang lain yang diiktiraf pembelajaran oleh Senat; atau
 • Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dan pengalaman profesional yang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat.

Keperluan Bahasa

 • Pemohon dikehendaki untuk menunjukkan kemahiran mereka dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris. Bagi mereka yang menulis disertasi dalam bahasa Inggeris perlu untuk menunjukkan penguasaan dalam bahasa Inggeris dan bagi mereka yang penulisan disertasi dalam bahasa Arab perlu untuk menunjukkan penguasaan dalam bahasa Arab. Bukti kecekapan hendaklah dilampirkan bersama borang permohonan.
 • Pemohon boleh mengemukakan markah yang diperoleh dalam TOEFL atau IELTS atau MUET atau ujian lain yang berkaitan yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat untuk memenuhi kehendak perenggan 2.2.1 di atas.
 • Pemohon yang menulis disertasi dalam bahasa Inggeris perlu untuk mendapatkan skor sebanyak-kurangnya 510 dalam TOEFL (kertas) atau 180 dalam TOEFL (computer-based) atau 64 dalam TOEFL (berasaskan internet) atau Band 5 dalam IELTS atau Band 3 dalam MUET.
 • Pemohon bagi kursus yang dijalankan dalam Bahasa Inggeris perlu untuk memenuhi keperluan kemahiran dalam bahasa Arab, dan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat perlu menduduki ujian penempatan. Ujian penempatan akan menentukan modul yang perlu diambil oleh pemohon. Pemohon boleh dikecualikan atau perlu untuk mendaftar dan lulus modul bahasa Arab yang ditetapkan oleh Senat.

 

          Struktur Kurikulum Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,