Pengurusan Makmal

 

Bil Pentadbiran Makmal FST Muat Turun
1 Carta Organisasi Makmal FST
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 

 

Bil Keselamatan Makmal FST Muat Turun
1 Manual Keselamatan Makmal FST
(Disediakan oleh: Pengurusan Makmal FST)
 
2 Peraturan Umum Penggunaan Makmal
(Dikemaskini oleh: En Syamsul Kamar)
 
3 Jawatankuasa Keselamatan Makmal FST
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
4 Akujanji Penggunaan Makmal (Pelajar Pra Siswazah)
(Disediakan oleh: En Mohd Zulkiflee)
 
5 Peraturan Penggunaan Makmal Selepas Waktu Pejabat
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
6 Senarai No Kecemasan
(Disediakan oleh: En Mohd Zulkiflee)
 

 

Bil Standard Prosedur Operasi Makmal FST Muat Turun
1 Prosedur Keselamatan Makmal FST
(Dikemaskini: En Syamsul Kamar)
 
2 Prosedur Pengurusan Bahan Kimia (Kakitangan Makmal)
(Dikemaskini oleh: En Syamsul Kamar)
 
3 Prosedur Penggunaan Makmal Selepas Waktu Pejabat
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
4 Prosedur Penyediaan Anggaran Bajet Tesis
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
5 Prosedur Anggaran Belanja Mengurus  Makmal FST
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 

 

Bil Borang-Borang Makmal Muat Turun
1 Borang Permohonan Tempahan Penggunaan Peralatan/Perisian/Bahan Pakai Habis/Radas
USIM/FST/LAB-B1 (Dikemaskini oleh: En Syamsul Kamar)
 
2 Borang Tempahan Bahan Kimia (Pelajar Siswazah)
USIM/FST/LAB-B2 (Dikemaskini oleh: En Syamsul Kamar)
 
3 Borang Tempahan Bahan Kimia Keseluruhan Projek Tahun Akhir (Mengikut Penyelia)
USIM/FST/LAB-B3 (Dikemaskini oleh: En Syamsul Kamar)
 
4 Borang Permohonan Kebenaran Penggunaan Makmal Selepas Waktu Pejabat
USIM/FST/LAB-B4 (Dikemaskini oleh: En Syamsul Kamar) 
 
5 Borang Akujanji Penggunaan Makmal Untuk Pelajar Projek Tahun Akhir
USIM/FST/LAB-B5 (Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
6 Borang Permohonan Kebenaran Memegang Kunci Makmal Penyelidikan
USIM/FST/LAB-B6 (Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
7 Borang Permohonan Penyelenggaraan Alatan Makmal (Staf Makmal)
USIM/FST/LAB-B7 (Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
8 Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan Makmal (Staf Makmal)
USIM/FST/LAB-B8 (Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
9 Borang Permohonan Peruntukan Bajet Pelajar Siswazah
USIM/FST/LAB-B9 (Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
10 Borang Perakuan Tamat Penggunaan Makmal Pelajar Projek Tahun Akhir
USIM/FST/LAB-B10 (Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
11 Borang Permohonan Tempahan Penggunaan Makmal FST
USIM/FST/LAB-B11(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 

 

Bil Lain-Lain Muat Turun
1 Panduan Melabel Sampel
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 
2 Senarai Alatan dan Pegawai untuk Dihubungi
(Disediakan oleh: En Syamsul Kamar)
 

 

 

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,