Kenapa Perlu Memilih FST?

Kenapa Perlu Memilih FST?

  • USIM adalah sebuah IPTA yang unik, seek menawarkan program pengajian (double major) dalam pelbagai bidang
  • USIM adalah satu-satunya IPTA yang menawarkan semua program pengajiannya berteraskan pendidikan Islam (usaha pengembalian zaman kegemilangan ilmuan Islam).
  • Program pengajiannya adalah integrasi antara ilmu Naqli dan Aqli.
  • Program pengajiannya diolah untuk melahirkan graduan yang memenuhi keperluan pelbagai industri, medical luas ilmu dan pengetahuan, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggeris, serta mantap dengan ciri-ciri kemahiran insaniah.
  • Tenaga pengajar USIM menggabungkan tenaga pengajar tempatan dan antarabangsa, yang mempunyai kelayakan dan pengalaman luas, pakar dan terkenal dalam bidang masing-masing.

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,