KOLABORASI PROGRAM FST – BIMB SECURITIES (10 OKTOBER 2019)

//KOLABORASI PROGRAM FST – BIMB SECURITIES (10 OKTOBER 2019)

Perbincangan kolaborasi antara Program Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat), Program Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko serta Program Matematik Kewangan dengan BIMB Securities telah diadakan pada 10 Oktober 2019 bertempat di Fakulti Sains dan Teknologi.

2019-10-11T09:56:47+00:00