Pencapaian Tahun 2010

Pencapaian Tahun 2010

PERTANDINGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM),PULAU PINANG  25-29 Mei 2010.

 

Bil

 

Peserta-Peserta

 

Nama Projek

 

Keputusan

 

Penyelia Utama

 

1.

 

Nur Aqilah Zulkifli

Nur Illiyin Mohamed Roslan

Nazurah Mohamed Khaidzer

 

GABA Producing And Probiotic Lactic Acid Bacteria Isolated From Fermented Cocoa Beans

 

Pingat Perak

 

Prof Madya Dr Zaiton Hassan

 

2

 

Islamic Information Online: Islamic Manuscript

 

 

Mohamad Ihsan Mohamad Arif

Mohamad Hafizuddin Bin Mohamed Najid

Muhammad Alif Bin Ismail

 

Pingat Emas

Dan Hadiah Khas

 

 

Prof Madya Dr Adiel M. Abdul Aziz Al Gerani (FPQS)

Puan Putri Saniah Megat Abd Rahman (FST)

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,