Visi & Misi

Dalam usaha mencapai kecemerlangan, click FST berpegang kepada visi dan misi berikut:

Visi

Menerokai dan menerajui kesarjanaan sains dan teknologi dengan mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli dalam mentransformasi dan memartabatkan universiti dan ummah.

Misi

Melahirkan modal insan yang holistik, seimbang dan berkeusahawanan serta produk yang berinovatif melalui penjanaan dan penyebaran ilmu sains dan teknologi

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,