Syarat Kemasukan & Keperluan Minimum

Syarat Kemasukan & Keperluan Minimum

Bagi program yang ditawarkan oleh FST, syarat kemasukan yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

Memenuhi syarat Am Universiti

serta

KEPERLUAN KHAS PROGRAM.

Lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dari mana-mana satu mata pelajaran berikut di peringkat Tamhidi (atau yang setaraf dengannya):

  • Fizik
  • Kimia
  • Biologi
  • Matematik

dan

Kepujian dalam mata pelajaran berikut di peringkat SPM (atau yang setaraf dengannya):

  • Bahasa Malaysia
  • Bahasa Inggeris
  • Bahasa Arab Tinggi atau Bahasa Arab Komunikasi
  • Matematik atau Matematik Tambahan
  • Biologi atau Fizik atau Kimia
  • Dua daripada matapelajaran berikut:Pendidikan Islam atau Tassawur Islam atau Pendidikan Syariah Islamiah atau Pendidikan Al-Quran dan Sunnah

Telah memenuhi keperluan MUET sekurang-kurangnya Tahap 3 atau kelulusan setaraf bagi pemohon luar negara..

Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am adalah diberi keutamaan.

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,