Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Kewangan)

Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Kewangan)

Pengenalan

 

Kewangan matematik merupakan aplikasi kaedah matematik lanjutan kepada pasaran kewangan dan pengurusan kewangan, shop menggunakan teknologi komputer lanjutan untuk meramal tingkahlaku pasaran dan mencadangkan strategi untuk pelaburan.

Dewasa ini, search bank dan institusi kewangan lain biasanya menggunapakai teknik matematik dan teori kewangan untuk mendapatkan faedah kompetitif. Model matematik di gunakan untuk meramalkan pulangan, mengukur risiko dan nilai urusniaga yang lebih hebat. Kaedah program yang di bangunkan, serta di bantu oleh teknologi komputer lanjutan, merupakan peralatan yang sesuai untuk pedagang dan pengurus portfolio. Perkembangan ini telah membawa kepada permintaan yang hebat terhadap siswazah yang mempunyai pengetahuan dalam matematik kewangan.

Matematik kewangan boleh membantu Malaysia untuk menjadi lebih kompetitif dalam menangani permasalahan berkaitan dengan perdagangan, pelaburan, pemasaran antarabangsa dan globalisasi. Mereka yang berminat menceburi bidang ini perlu mempunyai skil dan minat yang tinggi terhadap matematik, ekonomi dan kewangan.

 

Objektif Program:

  • Untuk menyediakan asas yang kuat dalam berbagai prinsip matematik, ststistik, ekonomi, kewangan dan teknik menghitung.
  • Untuk membina keupayaan dan skil penggunaan pendekatan yang bersesuaian berkenaan (epik) matematik untuk menyelesaikan kepelbagaian permasalahan ekonomi dan kewangan.
  • Untuk membina skil yang bersesuaian dalam penganalisisan melalui matematik berstruktur dan menganalisis berbagai isu ekonomi dan kewangan.
  • Untuk meningkatkan kebolehan menggunakan konsep teori berbentuk kuantitatif, ekonomi dan kewangan dalam berbagai konteks.
  • Untuk meningkatkan kebolehan mencari maklumat dari berbagai sumber dan berkomunikasi secara lebih fokus dan padat dalam suasana (epik) ekonomi dan kewangan yang berstruktur.

 

 

Peluang Kerjaya:

Siswazah dalam bidang Matematik Kewangan mempunyai peluang kerjaya yang lebih luas terutama sekali di bank pelaburan dan komersial, firma pelaburan dan broker, syarikat insuran, firma perakaunan dan perundingan, jabatan treasuri bagi korporasi bukan-kewangan, institusi awam dan organisasi antarabangsa, serta vendor teknologi dan perisian yang menyediakan produk dan perkhidmatan kepada industri kewangan.

Struktur Kurikulum Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Kewangan), 2017/2018

 FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6510/6512, Faks: +606-798 6566/6516,