Administration

/Administration
Administration 2019-08-05T16:41:58+00:00

Pn Siti Wahida Abdul Wahab

Penolong Pendaftar N41 (Akademik)
sitiwahida@usim.edu.my | Phone: 06-798 6506
Skop Tugas : Hal Ehwal Akademik

Pn Ramlah Talib

Penolong Pendaftar N41 (Pentadbiran)
ramlah@usim.edu.my | Phone: 06-798 6505
Skop Tugas: Hal Ehwal Pentadbiran Fakulti

Pn Silawati Manan

Pembantu Tadbir Kanan N22
silawati@usim.edu.my | Phone: 06-798 6512
Skop Tugas: Hal Ehwal Akademik (Pelajar Prasiswazah)

Cik Siti Rozainah Rozlan

Penolong Pegawai Tadbir N29
rozainahrozlan@usim.edu.my | Phone: 06-798 6510
Skop Tugas: Hal Ehwal Penyelidikan

Pn Nor Jannah Saaludin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
pej.fst3@usim.edu.my | Phone: 06-798 6510
Skop Tugas: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Pn Noor Azlinda Musbah

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
pej.fst4@usim.edu.my | Phone: 06-798 6511
Skop Tugas: Hal Ehwal Akademik (Pelajar Pascasiswazah)

En Mohd Nazrul Maslam

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
pej.fst5@usim.edu.my | Phone: 06-798 6511
Skop Tugas: Hal Ehwal Pelajar
Pn. Anis Madihah Abdul Rahman

Pn. Anis Madihah Abdul Rahman

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19
Skop Tugas: Hal Ehwal Pentadbiran

En Mohamad Aidil Salam

Juruteknik Komputer FT19
aidil@usim.edu.my | Phone: 06-798 6053
Skop Tugas: Penyelenggaraan Makmal & Komputer

En Mohamad Farid Kamarudin

Pembantu Operasi N11
Phone: 06-798 6511
Skop Tugas : Kerja-kerja Am